Shounen

The First Hunter

5
Chapter 01 novembre 9, 2021
Chapter 02 novembre 9, 2021

HOT Magic Emperor

5
Chapter 01 novembre 9, 2021
Chapter 02 novembre 9, 2021

HOT The Eternal Supreme

5
Chapter 01 novembre 9, 2021
Chapter 02 novembre 9, 2021

HOT Sevens

5
Chapter 01 août 1, 2021
Chapter 02 août 1, 2021

HOT Heavenly Jewel Change

5
Chapter 01 juillet 24, 2021
Chapter 02 juillet 24, 2021

HOT I Alone Level-Up

5
Chapter 01 juin 27, 2021
Chapter 02 juin 27, 2021

HOT Martial God Asura

5
Chapter 01 juin 27, 2021
Chapter 02 juin 27, 2021